http://www.uufjd.com/team/zhuan-jia-xue-zhe.htm http://www.uufjd.com/team/ysyc-detail-9153.htm http://www.uufjd.com/team/ysyc-detail-9123.htm http://www.uufjd.com/team/ysyc-detail-8890.htm http://www.uufjd.com/team/ysyc-detail-8889.htm http://www.uufjd.com/team/yi-suo-ying-cai-list-0.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5744.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5743.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5742.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5741.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5740.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5739.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5738.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5737.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5736.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5735.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5734.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5733.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5732.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5731.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5633.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5277.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5267.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5257.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5171.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5014.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-5013.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4943.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4942.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4940.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4939.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4938.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4937.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4936.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4925.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4922.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4921.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4919.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4918.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4917.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4915.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4914.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4913.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4911.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4910.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4909.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4908.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4907.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4906.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4903.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4886.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4884.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4882.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4881.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4870.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4869.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4450.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4396.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4395.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4369.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4368.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4367.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4366.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4365.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4364.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4363.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4361.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-4258.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-3831.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-3301.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-3282.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-2005.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-2004.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-2003.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-2002.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1943.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1942.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1941.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1940.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1939.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1938.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1937.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1936.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1933.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1932.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1931.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1930.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1929.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1928.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1927.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1926.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1925.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1924.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1923.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1921.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1920.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1919.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1918.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1917.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1916.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1915.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1914.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1913.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1909.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1908.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1907.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1906.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1905.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1904.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1903.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1902.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1901.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1900.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1899.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1898.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1897.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1896.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1895.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1894.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1893.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1285.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1274.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1272.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1208.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1207.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1205.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1203.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1202.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1201.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1200.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1199.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1198.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1197.htm http://www.uufjd.com/team/shuodao-detail-1196.htm http://www.uufjd.com/team/shuo-shi-sheng-dao-shi.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-5173.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-2010.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-2009.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-2008.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-2007.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-2006.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1347.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1346.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1345.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1344.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1343.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1341.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1340.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1339.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1338.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1337.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1336.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1333.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1330.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1329.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1327.htm http://www.uufjd.com/team/rongyu-detail-1326.htm http://www.uufjd.com/team/ren-cai-gai-kuang.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-5730.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-5729.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-5580.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-5153.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-4971.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-4970.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-4941.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-4924.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-2000.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1999.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1998.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1997.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1947.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1945.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1944.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1276.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1194.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1192.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1190.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1187.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1185.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1131.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1129.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1126.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1124.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1123.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1122.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-1120.htm http://www.uufjd.com/team/bodao-detail-106.htm http://www.uufjd.com/team/bo-shi-sheng-dao-shi.htm http://www.uufjd.com/team/bo-shi-hou-gong-zuo-zhan.htm http://www.uufjd.com/ship/yi-dong-ke-hu-duan-list-0.htm http://www.uufjd.com/ship/ydkhd-detail-8405.htm http://www.uufjd.com/ship/wei-xin-list-0.htm http://www.uufjd.com/ship/tu-wen-bao-dao-list-0.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcwx-detail-8198.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcwx-detail-8197.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcwx-detail-8185.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcwx-detail-7921.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcwx-detail-7885.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcwx-detail-7884.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcwx-detail-7883.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcwx-detail-7882.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcwx-detail-7879.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcwx-detail-7878.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcwx-detail-7877.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8394.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8383.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8354.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8337.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8335.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8334.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8332.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8331.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8330.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8298.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8284.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8276.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8267.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8265.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8258.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8255.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8253.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8252.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8248.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8247.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8232.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8231.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8224.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8223.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8222.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8221.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8216.htm http://www.uufjd.com/ship/kkcnews-detail-8215.htm http://www.uufjd.com/ship/ke-kao-mei-tu-list-0.htm http://www.uufjd.com/ship/index.htm http://www.uufjd.com/ship/hqkk-detail-8524.htm http://www.uufjd.com/ship/hqkk-detail-8422.htm http://www.uufjd.com/ship/hqkk-detail-8421.htm http://www.uufjd.com/ship/hqkk-detail-8418.htm http://www.uufjd.com/ship/hqkk-detail-8409.htm http://www.uufjd.com/ship/hqkk-detail-8402.htm http://www.uufjd.com/ship/hqkk-detail-8396.htm http://www.uufjd.com/ship/guang-bo-dian-shi-tai-bao-dao-list-0.htm http://www.uufjd.com/ship/dian-shi-tai-bao-dao-list-0.htm http://www.uufjd.com/ship/chuan-zhang-ri-zhi-list-0.htm http://www.uufjd.com/ship/ http://www.uufjd.com/science/zong-jie.htm http://www.uufjd.com/science/zhong-dian-yan-jiu-fang-xiang-list.htm http://www.uufjd.com/science/zhong-dian-shi-yan-shi.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7710.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7709.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7708.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7707.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7706.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7705.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7704.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7703.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7702.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7701.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7700.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7699.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7698.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7697.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7696.htm http://www.uufjd.com/science/yjcg-detail-7684.htm http://www.uufjd.com/science/xue-shu-huo-dong-list.jsp http://www.uufjd.com/science/xue-shu-huo-dong-list-0.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-9970.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-9956.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-9951.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-9950.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-9747.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-9501.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-9420.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-9411.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-9410.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-8953.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-8815.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-8671.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-8473.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-8001.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-8000.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-7999.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-7998.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-7997.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-7996.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-7995.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-7994.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-7993.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-7719.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-7718.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-7717.htm http://www.uufjd.com/science/xshd-detail-7716.htm http://www.uufjd.com/science/ke-yan-cheng-guo-list-0.htm http://www.uufjd.com/science/jiang-li-list-0.htm http://www.uufjd.com/science/gua-kao-list-0.htm http://www.uufjd.com/platform/diao-cha-chuan.htm http://www.uufjd.com/platform/dang-an-shi.htm http://www.uufjd.com/party/ztjy-detail-9143.htm http://www.uufjd.com/party/ztjy-detail-9117.htm http://www.uufjd.com/party/ztjy-detail-9103.htm http://www.uufjd.com/party/ztjy-detail-9102.htm http://www.uufjd.com/party/ztjy-detail-9101.htm http://www.uufjd.com/party/ztjy-detail-9092.htm http://www.uufjd.com/party/ztjy-detail-9065.htm http://www.uufjd.com/party/ztjy-detail-9035.htm http://www.uufjd.com/party/ztjy-detail-9024.htm http://www.uufjd.com/party/zthd-detail-7958.htm http://www.uufjd.com/party/zhuan-ti-huo-dong-list-0.htm http://www.uufjd.com/party/zhu-ti-jiao-yu-list-0.htm http://www.uufjd.com/party/xue-xi-shi-jiu-da-list-0.htm http://www.uufjd.com/party/sjd-detail-8256.htm http://www.uufjd.com/party/sjd-detail-8104.htm http://www.uufjd.com/party/sjd-detail-7955.htm http://www.uufjd.com/party/sjd-detail-7947.htm http://www.uufjd.com/party/sjd-detail-7929.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9477.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9474.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9396.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9395.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9389.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9361.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9287.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9248.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9232.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9230.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9220.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9210.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9203.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9197.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9175.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9172.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9166.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9157.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9150.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9149.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9124.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9083.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9010.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-9000.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-8971.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-8955.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-8933.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-10081.htm http://www.uufjd.com/party/gzdt-detail-10060.htm http://www.uufjd.com/party/guo-qing-zhuan-lan-list-0.htm http://www.uufjd.com/party/gqzl-detail-9162.htm http://www.uufjd.com/party/gqzl-detail-9149.htm http://www.uufjd.com/party/gqzl-detail-9133.htm http://www.uufjd.com/party/gqzl-detail-9132.htm http://www.uufjd.com/party/gqzl-detail-9131.htm http://www.uufjd.com/party/gqzl-detail-9130.htm http://www.uufjd.com/party/gqzl-detail-9129.htm http://www.uufjd.com/party/gqzl-detail-9128.htm http://www.uufjd.com/party/dsxx-detail-9893.htm http://www.uufjd.com/party/dsxx-detail-9868.htm http://www.uufjd.com/party/dsxx-detail-9861.htm http://www.uufjd.com/party/dsxx-detail-9845.htm http://www.uufjd.com/party/dsxx-detail-9826.htm http://www.uufjd.com/party/dsxx-detail-9799.htm http://www.uufjd.com/party/dsxx-detail-9780.htm http://www.uufjd.com/party/dsxx-detail-9772.htm http://www.uufjd.com/party/dsxx-detail-9746.htm http://www.uufjd.com/party/dsxx-detail-9742.htm http://www.uufjd.com/party/dsxx-detail-9729.htm http://www.uufjd.com/party/dsxx-detail-9728.htm http://www.uufjd.com/party/dsxx-detail-9719.htm http://www.uufjd.com/party/dang-shi-xue-xi.jsp http://www.uufjd.com/party/dang-shi-xue-xi-list-0.htm http://www.uufjd.com/party/dang-jian-gong-zuo-list-0.htm http://www.uufjd.com/organization/zu-zhi-ji-gou-new.htm http://www.uufjd.com/news/zhao-biao-gong-gao-list-0.htm http://www.uufjd.com/news/zbgg-detail-8661.htm http://www.uufjd.com/news/zbgg-detail-8660.htm http://www.uufjd.com/news/zbgg-detail-8414.htm http://www.uufjd.com/news/zbgg-detail-7992.htm http://www.uufjd.com/news/zbgg-detail-7991.htm http://www.uufjd.com/news/zbgg-detail-7961.htm http://www.uufjd.com/news/zbgg-detail-7909.htm http://www.uufjd.com/news/zbgg-detail-7907.htm http://www.uufjd.com/news/zbgg-detail-7903.htm http://www.uufjd.com/news/zbgg-detail-7794.htm http://www.uufjd.com/news/zbgg-detail-7562.htm http://www.uufjd.com/news/zbgg-detail-7561.htm http://www.uufjd.com/news/zbgg-detail-7560.htm http://www.uufjd.com/news/yong-gong-list-0.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-9990.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-9121.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-9119.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-9113.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-9111.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-9105.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-9091.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-9090.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-9087.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-9070.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-9068.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-9067.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-9066.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-9060.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10086.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10077.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10068.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10067.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10062.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10061.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10059.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10054.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10050.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10045.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10042.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10040.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10036.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10032.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10027.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10023.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10021.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10020.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10018.htm http://www.uufjd.com/news/tzgg-detail-10014.htm http://www.uufjd.com/news/tong-zhi-gong-gao-list-0.htm http://www.uufjd.com/news/suo-nei-xin-wen-list-0.htm http://www.uufjd.com/news/shi-pin-zhong-xin-list-0.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9979.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9977.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9976.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9769.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9767.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9766.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9744.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9743.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9741.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9740.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9739.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9632.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9619.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9615.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9613.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9609.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-9604.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-10040.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-10020.htm http://www.uufjd.com/news/rczp-detail-10018.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-9996.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-9992.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10090.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10088.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10087.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10085.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10084.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10083.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10080.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10079.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10076.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10072.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10070.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10065.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10064.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10060.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10058.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10051.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10049.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10048.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10046.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10041.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10038.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10034.htm http://www.uufjd.com/news/news-detail-10031.htm http://www.uufjd.com/news/mei-ti-yi-suo-list.jsp http://www.uufjd.com/news/mei-ti-yi-suo-list-0.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7306.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7305.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7303.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7302.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7301.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7300.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7299.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7298.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7297.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7296.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7295.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7294.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7293.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7292.htm http://www.uufjd.com/news/hykp-detail-7291.htm http://www.uufjd.com/news/hai-yang-ke-pu-list-0.htm http://www.uufjd.com/journal/jian-jie.htm http://www.uufjd.com/info/caizheng-detail-9801.htm http://www.uufjd.com/info/caizheng-detail-10026.htm http://www.uufjd.com/info/cai-zheng-xin-xi-list-0.htm http://www.uufjd.com/index.htm http://www.uufjd.com/education/zhuan-ye-jie-shao.htm http://www.uufjd.com/education/zhao-sheng-edu-list.jsp http://www.uufjd.com/education/zhao-sheng-edu-list-0.htm http://www.uufjd.com/education/xia-zai-edu-list-0.htm http://www.uufjd.com/education/news-edu-list-0.htm http://www.uufjd.com/education/kao-shi-edu-list-0.htm http://www.uufjd.com/education/index.htm http://www.uufjd.com/education/gui-zhang-edu-list-0.htm http://www.uufjd.com/education/gong-gao-edu-list-0.htm http://www.uufjd.com/education/eduzsjz-detail-9507.htm http://www.uufjd.com/education/eduzsjz-detail-9115.htm http://www.uufjd.com/education/eduzsjz-detail-8685.htm http://www.uufjd.com/education/eduzsjz-detail-7690.htm http://www.uufjd.com/education/eduzsjz-detail-7550.htm http://www.uufjd.com/education/eduzsjz-detail-7549.htm http://www.uufjd.com/education/eduzsjz-detail-7548.htm http://www.uufjd.com/education/eduzsjz-detail-7547.htm http://www.uufjd.com/education/eduzsjz-detail-7546.htm http://www.uufjd.com/education/eduzsjz-detail-7539.htm http://www.uufjd.com/education/eduzsjz-detail-7538.htm http://www.uufjd.com/education/eduzsjz-detail-7537.htm http://www.uufjd.com/education/eduzsjz-detail-10053.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-9981.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-9847.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-9724.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-9717.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-9712.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-9709.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-9708.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-9707.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-9706.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-9703.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-9699.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-9689.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-9599.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-9508.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-10053.htm http://www.uufjd.com/education/edutzgg-detail-10044.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-9994.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-9963.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-9829.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-9781.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-9492.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-9430.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-9407.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-9319.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-9163.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-9155.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-9095.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-9063.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-9037.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-8676.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-8650.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-8647.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-8643.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-8624.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-8579.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-8541.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-8496.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-8452.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-7689.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-7594.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-7589.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-7533.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-7532.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-7252.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-7247.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-10047.htm http://www.uufjd.com/education/edunews-detail-10039.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-9589.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-9588.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-9587.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-9586.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-9585.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7616.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7615.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7614.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7613.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7612.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7611.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7610.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7609.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7608.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7607.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7606.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7605.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7604.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7603.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7602.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7601.htm http://www.uufjd.com/education/eduksdg-detail-7600.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9912.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9909.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9908.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9907.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9906.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9905.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9904.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9903.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9902.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9901.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9900.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9899.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9898.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9897.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9896.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9895.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9894.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9892.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9888.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9887.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9885.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9884.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9883.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9876.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9875.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9874.htm http://www.uufjd.com/education/edudbgg-detail-9873.htm http://www.uufjd.com/education/da-bian-list-0.htm http://www.uufjd.com/education/cheng-ji-cha-xun.htm http://www.uufjd.com/education/bao-ming-xi-tong.htm http://www.uufjd.com/education/8675.htm http://www.uufjd.com/education/8674.htm http://www.uufjd.com/education/8673.htm http://www.uufjd.com/education/8672.htm http://www.uufjd.com/education/7595.htm http://www.uufjd.com/education/7505.htm http://www.uufjd.com/education/7500.htm http://www.uufjd.com/education/7499.htm http://www.uufjd.com/education/7493.htm http://www.uufjd.com/education/7243.htm http://www.uufjd.com/education/,欢迎查询,E-mail地址:ysyzb@fio.org.cn; http://www.uufjd.com/education/,ӭѯE-mailַysyzb@fio.org.cn; http://www.uufjd.com/develop/ke-ji-kai-fa-jian-jie.htm http://www.uufjd.com/develop/kai-fa-zi-zhi-list-0.htm http://www.uufjd.com/develop/gong-cheng-yuan-jie-shao.htm http://www.uufjd.com/departmentzc/xin-xi-zhong-xin.htm http://www.uufjd.com/departmentzc/chuan-bo-guan-li-zhong-xin.htm http://www.uufjd.com/departmentzc/ce-shi-zhong-xin.htm http://www.uufjd.com/departmentzc/" http://www.uufjd.com/departmentyw/zheng-ce-zhong-xin.htm http://www.uufjd.com/departmentyw/wu-li-hai-yang.htm http://www.uufjd.com/departmentyw/sheng-tai-zhong-xin.htm http://www.uufjd.com/departmentyw/hai-yang-yao-gan.htm http://www.uufjd.com/departmentyw/hai-yang-sheng-wu-yu-huan-jing.htm http://www.uufjd.com/departmentyw/hai-yang-di-zhi.htm http://www.uufjd.com/departmentyw/hai-qi-zhong-xin.htm http://www.uufjd.com/departmentyw/hai-dao-hai-an-dai.htm http://www.uufjd.com/departmentyw/gong-cheng-zhong-xin.htm http://www.uufjd.com/departmentyw/" http://www.uufjd.com/departmentguoji/zhonge-zhong-xin.htm http://www.uufjd.com/departmentguoji/zhong-yin-ni-zhong-xin.htm http://www.uufjd.com/departmentguoji/zhong-tai-shi-yan-shi.htm http://www.uufjd.com/departmentguoji/zhong-ma-zhong-xin.htm http://www.uufjd.com/departmentguoji/zhong-han-zhong-xin.htm http://www.uufjd.com/departmentguoji/zhong-ao-zhong-xin.htm http://www.uufjd.com/departmentguoji/pemsea.htm http://www.uufjd.com/departmentguoji/ioc.htm http://www.uufjd.com/departmentguoji/clivar.htm http://www.uufjd.com/departmentgl/zi-chan-guan-li-chu.htm http://www.uufjd.com/departmentgl/ren-shi-jiao-yu-chu.htm http://www.uufjd.com/departmentgl/ke-ji-chu.htm http://www.uufjd.com/departmentgl/kai-fa-chu.htm http://www.uufjd.com/departmentgl/jian-du-ju-bao.htm http://www.uufjd.com/departmentgl/ji-jian-ban-gong-shi.htm http://www.uufjd.com/departmentgl/guo-ji-he-zuo-chu.htm http://www.uufjd.com/departmentgl/dang-wei-ban-gong-shi.htm http://www.uufjd.com/departmentgl/cai-wu-chu.htm http://www.uufjd.com/departmentgl/ban-gong-shi.htm http://www.uufjd.com/departmentgl/" http://www.uufjd.com/departmentgj/yao-ce-zhong-xin.htm http://www.uufjd.com/departmentgj/yang-pin-guan.htm http://www.uufjd.com/departmentgj/ji-jin-wei.htm http://www.uufjd.com/departmentgj/" http://www.uufjd.com/departmentbz/hou-qin-ji-jian.htm http://www.uufjd.com/departmentbz/" http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/media/2018/05/03/d019d88ca0b64c1c864e7ca52d43e404.mp3&title=һ衶߽󡷣ϳƷ0502 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/media/2018/05/03/6ef0dacb9a35426294363e7ebf96b1e6.mp3&title=һ衶߽󡷣0502 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/images/2021/09/30/dfce03e4bcbb4d37917c9c2bc7713922.jpg&title=֤2020ൺжȽ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/images/2018/05/03/704e1c0286b14eb39698c4ed4ccf89b3.jpg&title=һס߽ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/30/fded0456e6654f06bfab70f2e10400b8.pdf&title=Liu http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/30/f23333c901254e66a2f6e081ad1a3fec.pdf&title=Zhang http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/30/e485864d9aef450ab7bb1bf1324047dc.pdf&title=Liu http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/30/cd60c940a6d442af9580b4d13178837f.pdf&title=Liu http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/30/c7855627627045318d2ec55a94e77a8e.pdf&title=Liu http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/30/affd8f445f124c25a7abffb2b5b5749d.pdf&title=Application http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/30/8eca9f7fdc8c42adae098c816257b163.pdf&title=Zhang http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/30/8d9146881dd146d2b498212a52dc7708.pdf&title=Ye http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/30/5f4bf5f76b374861b7dbeae8152cb705.pdf&title=STOTEN-2021 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/30/5955aec247d14816879a97e5bbcd9dda.pdf&title=An http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/26/d254d52472094d2baa58754f0b592e0c.doc&title=附件1:报名表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/26/d254d52472094d2baa58754f0b592e0c.doc&title=1 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/26/31335063176f4f6eae85377c059605f5.docx&title=ѧۺϿԴ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/18/b7948048c2424bbaaf3620317df939b5.xls&title=附件3:高级科研助理岗位报名汇总表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/18/b7948048c2424bbaaf3620317df939b5.xls&title=3߼λܱ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/18/5a7176d0687a4a7db0aaefaf990a9768.xlsx&title=附件1:自然资源部第一海洋研究所高级科研助理岗位信息表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/18/5a7176d0687a4a7db0aaefaf990a9768.xlsx&title=1ȻԴһо߼λϢ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/18/2007ddcdb6ef47518c0f27ad58b11804.docx&title=附件2:高级科研助理岗位报名表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/18/2007ddcdb6ef47518c0f27ad58b11804.docx&title=2߼λ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/15/f3e7111442424874856b600a3c40eccf.pdf&title=《自然资源部第一海洋研究所2022年招收攻读硕士学位研究生专业目录》 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/15/f3e7111442424874856b600a3c40eccf.pdf&title=ȻԴһо2022չ˶ʿѧλоרҵĿ¼ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/15/d71a658546e04b7b9a2cfa7fc959fd48.pdf&title=《自然资源部第一海洋研究所2022年招收攻读硕士学位研究生专业目录》 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/15/c95d461f024a4ee78ffda1a52b4d074b.doc&title=濼Դ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/15/920914eb3f164c09b36466d2b0718829.doc&title=Դ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/15/2d1e94bd5df84718aca0178892bc83bc.pdf&title=《自然资源部第一海洋研究所2022年招收攻读硕士学位研究生专业目录》 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/15/136690516c324d21bbad549c2ad89254.pdf&title=《自然资源部第一海洋研究所2022年招收攻读硕士学位研究生专业目录》 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/15/136690516c324d21bbad549c2ad89254.pdf&title=ȻԴһо2022չ˶ʿѧλоרҵĿ¼ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/08/49f2afcff67e4a6fb733f277fe5b8d0e.doc&title=附件1-报名表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/09/08/49f2afcff67e4a6fb733f277fe5b8d0e.doc&title=1- http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/08/25/b016f5e89d1c49cba02ea14acb67ccea.pdf&title=自然资源部第一海洋研究所2020年决算 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/08/25/b016f5e89d1c49cba02ea14acb67ccea.pdf&title=ȻԴһо2020 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/08/23/4f21e9e94f0e440dac2b9e2e790048b7.docx&title=ȻԴѧۺϹصʵ2021꿪ŻĿʾ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/08/21/f0a4ac53545b404ab015f95c49e828d0.doc&title=1+(1) http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/08/19/b24cc770740d4067999ecd6980e3f67b.doc&title=附件1-报名表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/08/19/b24cc770740d4067999ecd6980e3f67b.doc&title=1- http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/08/17/dd077a3ec78a42a09f875ca975147cda.pdf&title=1-ȻԴң⼼ĿŻ취() http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/08/16/c2d4d64c36e14455951c51b18ef27c42.docx&title=2-ȻԴң⼼ĿŻ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/07/29/cb25ccd4767248a6baf0a872ed1b512a.pdf&title=附件2-海洋碳汇标准征求意见回执-空白 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/07/29/cb25ccd4767248a6baf0a872ed1b512a.pdf&title=2-̼׼ִ-հ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/07/29/3747a649f77440f79cb5761f84634706.pdf&title=附件1-《中国海洋碳汇经济价值核算标准》征求意见稿及编制说明 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/07/29/3747a649f77440f79cb5761f84634706.pdf&title=1-й̼㾭üֵ׼弰˵ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/07/08/df668ecc1e2d4f96b275f15d77829fab.doc&title=附件1:报名表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/07/08/df668ecc1e2d4f96b275f15d77829fab.doc&title=1 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/07/08/83856dcc8a034e27b57c46670ac6bf8d.doc&title= http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/05/21/a0993312373747148022217c23571ea0.docx&title=附件:自然资源部第一海洋研究所2021年暑期夏令营申请表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/05/21/a0993312373747148022217c23571ea0.docx&title=ȻԴһо2021Ӫ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/05/14/89f96edd2f6242c7963824907aa12e24.pdf&title=自然资源部第一海洋研究所2021年预算表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/05/14/89f96edd2f6242c7963824907aa12e24.pdf&title=ȻԴһо2021Ԥ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/05/14/1c0b78ccfb764d05bc4869d741e4f2cc.pdf&title=自然资源部第一海洋研究所2021年预算 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/05/14/1c0b78ccfb764d05bc4869d741e4f2cc.pdf&title=ȻԴһо2021Ԥ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/04/21/f2b9c268f3994351835e806799f48cf9.xlsx&title=2λ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/04/21/027da447dce54810bad75120840165fb.doc&title=1 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/03/19/860ab52ca41d483a85cb430da275104a.pdf&title=ȻԴһоԶ̸֪̿ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/03/19/3c3576b4c8bb42a9861dffa93d56a753.pdf&title=˼ʺƷ¿˱ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/03/17/13efc83ee78c4149a4aac8f629578bc6.doc&title=自然资源部第一海洋研究所 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/03/17/13efc83ee78c4149a4aac8f629578bc6.doc&title=ȻԴһо http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/02/26/dfcca782a6854667b766cc5ccda28ef3.doc&title=2021年硕士研究生招生考试成绩复核申请表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/02/26/dfcca782a6854667b766cc5ccda28ef3.doc&title=2021˶ʿоԳɼ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/01/15/147cf9d08ca34c748d1136bfa6c16651.doc&title= http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/12/23/fe02381e87c44e959640df232035eab4.xls&title=1λ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/12/23/87ec256fb4574fbaa952f43cc2445087.doc&title=2 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/12/22/d1a8d323181c45bb8b3fd85b2d109f71.doc&title=2- http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/12/22/aad06e06750346bcaa5e8755dc02396e.xls&title=1-λ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/12/22/33ce0baed4ef419797b8aa358b4c2392.xlsx&title=3-Ϣܱ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/12/21/c203d782a3144b789550b2c8425acac3.doc&title=1 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/12/17/daacd648f0da4aaa88e133588c7e9e9c.xls&title=岗位需求表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/12/17/1b380314fc1643ab8c333e6987ee6452.doc&title=报名表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/10/09/dd7ae1e254ee453b9c1f0fd002cb110a.pdf&title=Dynamic http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/10/09/7edefddea26e408bb0dce8473ac9c59a.pdf&title=Validation http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/10/09/5ecc08c60755458985766d3dcfc99b27.pdf&title=Surface http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/10/09/2f884913b67b40b1b0ee30fc43acde9d.pdf&title=µĸ߷ֱʺֵģʽչչ_ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/09/15/ea48fe434a534633b8f2219ea332ecb2.pdf&title=《自然资源部第一海洋研究所2021年招收攻读硕士学位研究生专业目录》 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/09/15/ea48fe434a534633b8f2219ea332ecb2.pdf&title=ȻԴһо2021չ˶ʿѧλоרҵĿ¼ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/09/15/c1e719f6b1cd4d6ea481502ef411a641.pdf&title=《自然资源部第一海洋研究所2021年招收攻读硕士学位研究生专业目录》 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/09/15/c1e719f6b1cd4d6ea481502ef411a641.pdf&title=ȻԴһо2021չ˶ʿѧλоרҵĿ¼ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/09/14/e8d558f6905c416b9a50869aca53c690.doc&title=ͳƿԴ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/09/14/35b5f281250e488795262aa4d089dbf5.docx&title=߼ƿԴ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/09/11/5082f97ed5054c1980a2ae4c7a59c385.docx&title=ѧۿԴ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/09/11/4b222fe7195f4029837c35099ac75d04.docx&title=ʯѧ-רҵԴ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/f5ee81b350724c94ad7bfe6c703884e3.pdf&title=Τʤ(2011)-ļĶ̬ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/f00f07bcaa624a41bfafdb6e3610cd30.pdf&title=Τʤ(2016)-Seasonally http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/e8dae3b13e894b53bcd763236fbdfd95.pdf&title=Τʤ(2012)-Annual http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/dd21c0892fb14878981c2c399830bcee.pdf&title=Τʤ(2010)-ļϻƺܽķֲӰط http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/d3f32a704112403f9b30e1c34c85af62.pdf&title=WeiQS_Paper http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/cc7779c3f418459f83436bb30cd9e3ec.pdf&title=Τʤ(2013)-ϻƺˮźܽҶֵӪۻļݱ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/caf56f012e624b7daa16516ef14cb18c.pdf&title=4. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/c236b0ff724846179224988719a159fa.pdf&title=Τʤ(2012)-ϻƺˮź̼__׵ķֲ̬ѧָʾ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/ba6e41679df546c4b1f92c6063559a79.pdf&title=Τʤ-Paper http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/b3ae928b5c764650b741591d992eccaf.pdf&title=Τʤ(2011)-ļڶ̬ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/aaf5c7919aaa40cd921e6b38910d2d49.pdf&title=2. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/9adfa9402061406aa024ce8a530ff507.pdf&title=Τʤ(2011)-ƺذϵ˵Ӱ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/94b8fc50dec04acfbfeb7cc21ec07613.pdf&title=Τʤ(2010)-2007괺ϻƺܽķֲӰ.PDF http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/91b7fd841ed7478fb1e664a24822a789.pdf&title=2019JC015399_QSWei http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/917415bb43b540b7b24be7150971f8ca.pdf&title=3. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/89c2dfae52c140e1bc90a397f8a2e0c2.pdf&title=Τʤ(2010)-ϻƺˮѧҪصķֲܿ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/88b755ee4dfb447aab7de3adf64ce6f6.pdf&title=Τʤ(2012)-ļսˮĻѧҪذˮչָʾ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/82b6e32ca77446e395958f60149b67ef.pdf&title=Τʤ(2010)-ϻƺˮ35N滯ѧˮѧӪεļڱ仯 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/777d5603315e46cab8d85a5ef11faebc.pdf&title=Τʤ(2015)-Long-term http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/76cb00f7b36b46e1b4ff1acb25bde4b7.pdf&title=Τʤ(2011)-ϻƺ36N̬伾ڱ仯 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/698da398957c46f0aeff02d2d31ea299.pdf&title=Τʤ-Paper http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/6463b4cfcf3f4d0c9949c58259a55daa.pdf&title=Τʤ(2017)-Mechanisms http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/5b1e08752bb240ab98d1e4e3fb9a5058.pdf&title=Τʤ(2010)-ļڶDOķֲ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/5b154cf7acc845c195174de7c3851fad.pdf&title=Τʤ(2013)-ƺذˮļϻƺײˮγɺͼݱõĻѧˮѧ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/586c004dfc514cfdb1b5e11121ad18a9.pdf&title=Τʤ(2015)-ȱ̺ͻƵ֪ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/566cf8e2429a4232be07c5a1134a02a6.pdf&title=Τʤ(2010)-ϻƺˮѧҪصķֲ仯 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/527aeb98ac944f0cb405328685751ff3.pdf&title=Τʤ(2010)-ƺ½ܷ̬ЧӦij http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/4bb9ea9f0d46408b9c65ec76fd9a5518.pdf&title=Τʤ(2012)-ϻƺŨȵƽֲ˹ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/4b4d10bc42134c508037de802c5dcdb2.pdf&title=Τʤ(2011)-ļϻƺ̬̬ϵ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/484308ab65404d39b12d255d074c0eed.pdf&title=Τʤ(2017)-ļȱƵĻƼữ̽ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/4829ed32c465418c9694f78ba88fef8a.pdf&title=Τʤ(2015)-Recognition http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/45a8cf45a6264d79922d9cb24aed8b49.pdf&title=WeiQS http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/3a6741d760244293af872713752f30b0.pdf&title=Τʤ(2016)-Coupling http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/2b723089fe814571a2ccf45cf9ea0f24.pdf&title=Τʤ(2010)-ļϻƺˮѧҪصķֲӰ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/1b5727781ea7408bbee18c7509127702.pdf&title=1. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/12d587a080354618a4597c4e3a166b4d.pdf&title=Τʤ(2011)-^ϻƺӪεķֲ뻷Ĺϵ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/0a187e4b3d1d48d48074f3501ba717e7.pdf&title=Spatial http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/0711bde0db6f4500b0d1d98b4a010031.pdf&title=Τʤ(2013)-ϻƺĴֱֲԼָʾ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2020/08/01/01a8617cd6cb467f827d62d86add1ab0.pdf&title=Τʤ(2013)-ƺͶֽ߸ˮĻѧļ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/fab13caf204b41ccaf0cc7bb14afc0b5.pdf&title=Feng http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/f7fb4060a90c469da042ed1a5c4ac542.pdf&title=Qingjie http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/f14be06b7f174289b9289b563d2386cc.pdf&title=李西双,刘保华,赵月霞,等.渤海海域晚更新世-全新世的活动构造.海洋学报, http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/f14be06b7f174289b9289b563d2386cc.pdf&title=˫,,ϼ,.-ȫĻ.ѧ, http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/e037d2f76f104de189660b7e1eaa3527.pdf&title=李西双,裴彦良,刘保华,等.1969年渤海M7.4地震发震断层的声学探测.地球物理学报,2009,52(9)2291-2301..PDF http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/e037d2f76f104de189660b7e1eaa3527.pdf&title=˫,,,.1969겳M7.4ϲѧ̽.ѧ2009,52(9)2291-2301..PDF http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/d0e94743ef654a479dac783b1bb7a377.pdf&title=LI http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/b6ae35cd19f349419cb819a49adc75bf.pdf&title=Li http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/ace08c48deb2486c887251b2ffcd0414.pdf&title=Li http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/936cc96233274fae907742770d596582.pdf&title=周庆杰,李西双,徐元芹,等. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/936cc96233274fae907742770d596582.pdf&title=,˫,Ԫ,. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/6f2a8d03284a47ddbecd9088010bb189.pdf&title=李西双,赵月霞,刘保华,等.郯庐断裂带渤海段晚更新世以来的浅层构造变形和活动性.科学通报,2010,55(8)684-692.. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/6f2a8d03284a47ddbecd9088010bb189.pdf&title=˫,ϼ,,.۰®Ѵdz㹹κͻ.ѧͨ,2010,55(8)684-692.. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/54ad6ba04839481da52565968a0b4e0c.pdf&title=LI http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/21d5afbff94c45f69f8d9914af78c6b4.pdf&title=Xishuang http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/12/26/1956a73b8932452d8abe686c570e1c2c.pdf&title=Feng http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/10/14/bbdbe39ca4954b61acb81100a837a4a9.pdf&title=º׷϶ˮѹӦ̼⼰о[J]ļ͵ʣ2018382208-214. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/10/14/b56e59e8ae024110b124b4d34a3f9f25.pdf&title=Testing http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/10/14/92d55bde19d146ddb564c9c65fd907ba.pdf&title=ƽ̨׮Χˢ̼ˢ. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/10/14/7c4821e8847f4cd49d502bf56765af8b.pdf&title=Magnetic http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/10/14/736deb00581b4c6d867e8325a0ec31cf.pdf&title=Partitioning http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/10/14/5b36403bf85243c298a78348221b0cf9.pdf&title=ƺˮҺδҺĹ̵ʶԱо[J]. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/10/14/5621799b95ce4b459baf547dabb66828.pdf&title=Study http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/10/14/5241bb53a33f479092e784915dedb53f.pdf&title=ºƽ̨׮ˢ̼ˢȼ. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/10/14/088556135b384a949fd5be175dfebbe8.pdf&title=»ƺӿڷѹӦ[J]. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/25/d8ae3115a6f048a793c90cd9e16a8ef4.pdf&title=2020 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/fd1763cfb82a495da93266266fc93047.pdf&title=Sedimentary http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/fa51c88d62104568b88c3e3494577ca5.pdf&title=Plio-Pleistocene http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/f8d0a2f519dc46f99b61e5cb20f416ad.pdf&title=Direct http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/f502607b26334076a92ee1b75182b994.pdf&title=EGM2008ģ;ڱеӦ.ͨ.2011.283-86. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/f4cd42fabfaf4267bcedf8f1d6dd10d7.pdf&title=Diversity http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/ed40e4647fd144ea9c93865d209c2c7f.pdf&title=新型表层漂流浮标体设计分析,海洋工程,2017,35(6),127-135. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/d5dfce252fb14766b2f0f92e0aa42787.pdf&title=A http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/d450d82b68234388aae0516c81c6e4e0.pdf&title=Numerical http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/c4e6a4d33eef43318065ea93b8ff2497.pdf&title=2007年3月辽东湾西部减水特征分析,海洋科学进展,26(3), http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/a93a2206320e465898e162f9b89c4733.pdf&title=Simultaneous http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/9f29172008fd4be9b15cf4b7ed038625.pdf&title=Characterization http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/9ef71f8b168d4db7858a01c00e621f28.pdf&title=˼Ǽ䵥вGPSб·ˮ. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/9ed7d7a5d94644b3a4f105f34fd4ed37.pdf&title=Identification http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/99c512bb9b8b44a5afbef4c407915106.pdf&title=Sedimentary http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/91534f319c314ca485bfcd12aef72503.pdf&title=Characterization http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/8a90b5f10df64caa837702d444cc2f7f.pdf&title=The http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/84d40761bd864f3ab943740cb65a505b.pdf&title=ؼоչ.人ѧѧϢѧ棩EI.2017.91185-1192 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/82a93122c73749e1a7442142330817ef.pdf&title=Effect http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/6c74065b62b54cba928218713e725679.pdf&title=关于潮汐与潮流性质不同海区全潮观测日期选择的分析. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/68b3e61c3b3c4ff6a8c574ac3e59954a.pdf&title=Paleoenvironmental http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/674ee142fe9e43e78b4ab794737d0372.pdf&title=中国近海全潮测验的气象保障分析.海洋预报, http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/655dea280198430bbc370d6f7626f6f7.pdf&title=Diversity http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/618b18940a4f4810a7beac74bcfe4218.pdf&title=Existence, http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/4f4c1b84a86f409a8e198ebca2d43942.pdf&title=Simultaneous http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/4db7624fc35d4f5996ae50ed21bca010.pdf&title=Global http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/48bd58609b234a258cc817a8a8cb0b3d.pdf&title=GPSӲļģʽо.زѧ.2010.2109-112. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/46e386d62f414b10b279f0c7682cea16.pdf&title=Insulin http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/40058c3d0e2d4defb1d8d9e84405d083.pdf&title=Sedimentary http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/3b9d006eff2045dd8b346b723948d3e8.pdf&title=The http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/384014f22d30458c9277fbc6ed4d9e0b.pdf&title=Spatial http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/371ee703d34745bfabc0ecd92860a48d.pdf&title=ԶGPS鳱о. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/332d9421a05844c7a13e8b66c0030fdf.pdf&title=Diversity http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/2e75d0a23afc40bfb9cc7a2a48168305.pdf&title=Ongoing http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/2d45b0e055064066a7cf8280da2389c1.pdf&title=Diversity http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/2af152ef6b8448b3b4d1a9ca27fddee2.pdf&title=Soil http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/293d3d509b854470838e403cc157ed8e.pdf&title=GNSSʱӳ亯ӰȽо.人ѧѧϢѧ棩EI.2010.121401-1404. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/254b4f246e854ffe9f0741d1110c90c5.pdf&title=利用漂流浮标资料对黑潮及其邻近海域表层流场及其季节分布特征的分析研究.海洋学报, http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/1fcc41b56820434887a22e59f98b8384.pdf&title=Persistent http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/1f8eb818d6e8453090d118a6f7528705.pdf&title=Design http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/1d67f4bf969842c0a2b2a08f692cf01e.pdf&title=Transcriptional http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/181118e46893425d828262ce31dc3d1e.pdf&title=黄海暖流抵近青岛近海分支的确认及形态结构特征. http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/142fe91cee7b495185009c62004d4f32.pdf&title=Transcriptome http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/120afe45dec34678b09934f441c5b8a1.pdf&title=Paleomagnetic http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/04129283da53460687cc4f1a9b1d58ea.pdf&title=Geochemical-Compositional-Functional http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/03ddab81e76f4ae6b4a1713bb69e6a0d.pdf&title=Surface http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/0212ed1cefa84d8c9a840ebba702f0e8.pdf&title=Production http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/20/0061153aec0345e798865dbfe0533804.pdf&title=Next-generation http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/18/e9132c3e61b048e0a637579e825de801.pdf&title=Dispersal http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/18/b6f22bd4bed344a2b6176c95333f1231.pdf&title=Distribution, http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/18/b417acfe2c29423986c74d36b4f923e3.pdf&title=Distribution http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/18/b19fe3508e5b4b4a8c63775f75a4ec0b.pdf&title=The http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/18/97a3b21d8ab34284a4537e7a72ebe6b1.pdf&title=Temporal http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/18/855c1c224cac4004878ec3957bada9ac.pdf&title=Sources http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/18/1fece8bce23f4becbf59be5e59f2eca7.pdf&title=Recent http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/09/18/1ddba6efaad84ff1843e10ac0d621e58.pdf&title=Perylene http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/26/fc15a5b1f6f34f88859320b75e7b997b.xlsx&title=报名汇总表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/26/fc15a5b1f6f34f88859320b75e7b997b.xlsx&title=ܱ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/26/ecf1cb8693164c119f395611f93e9724.xlsx&title=岗位需求表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/26/ecf1cb8693164c119f395611f93e9724.xlsx&title=λ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/26/c9cf24c0d38649e0b1f47070de60f4d3.xlsx&title=报名汇总表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/26/c9cf24c0d38649e0b1f47070de60f4d3.xlsx&title=ܱ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/26/b0597b28cf1e4867b8a0dfd17cc54c98.doc&title=附件1:报名表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/26/b0597b28cf1e4867b8a0dfd17cc54c98.doc&title=1 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/26/84781235e8e1410cb56a8c6a630dfa70.doc&title=报名表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/26/84781235e8e1410cb56a8c6a630dfa70.doc&title= http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/26/4979cc11ede24349b81a78951320cd3d.doc&title=报名表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/26/4979cc11ede24349b81a78951320cd3d.doc&title= http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/26/27b7c480bc2c494cb8c0f89118f3c795.xlsx&title=附件2:报名信息汇总表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/26/27b7c480bc2c494cb8c0f89118f3c795.xlsx&title=2Ϣܱ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/22/519930951c1d42c4ab63107288c97f48.xlsx&title=岗位需求表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/22/519930951c1d42c4ab63107288c97f48.xlsx&title=λ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/16/1a99f51411a044cabdccce5b19a03a7d.doc&title=йȻԴһоίԱѲĽչͨ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/02/df821740d28a4006bb566aa884efa63d.xlsx&title=报名信息汇总表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/02/df821740d28a4006bb566aa884efa63d.xlsx&title=Ϣܱ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/02/91625c808c874da4b2696ef615e978be.doc&title=报名表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/02/91625c808c874da4b2696ef615e978be.doc&title= http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/02/2e0be68350914efba9a338c03b75b419.xls&title=岗位需求表xls http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/08/02/2e0be68350914efba9a338c03b75b419.xls&title=λxls http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/07/29/eea1299c14214166957301302da01dfe.xlsx&title=岗位需求表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/07/29/eea1299c14214166957301302da01dfe.xlsx&title=λ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/07/29/53989a929272472c83959a7594ac44cb.doc&title=报名表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/07/29/53989a929272472c83959a7594ac44cb.doc&title= http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/07/29/0a8c7e07d4544357b5a19419fc92f0eb.xlsx&title=报名汇总表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/07/29/0a8c7e07d4544357b5a19419fc92f0eb.xlsx&title=ܱ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/ffb051f52f224c6fad7553d289d6c3b4.pdf&title=06_Reversal http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/e4f8ca93def64345a4ef914efeefdb18.pdf&title=07_The http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/d8c2b2e14a934d34a179c5e8db08fbbf.pdf&title=10_苏北沿岸水的去向与淡水来源估算_张志欣 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/d8c2b2e14a934d34a179c5e8db08fbbf.pdf&title=10_ձذˮȥ뵭ˮԴ_־ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/d09c24b64aa646218ef93999f39166f8.pdf&title=05_汇泉湾水动力环境观测和数值模拟研究 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/d09c24b64aa646218ef93999f39166f8.pdf&title=05_Ȫˮ۲ֵģо http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/c11b2b1acbf5444d83a414bb56143a29.pdf&title=02_Topographic_baroclinic_instabiation_of_Kuroshio_current_loop http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/b188d04eb8464d52bf9c6ffb08d0cab3.pdf&title=01_Surfaceinflowint_省略_onStraitinwinter_郭景松 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/b188d04eb8464d52bf9c6ffb08d0cab3.pdf&title=01_Surfaceinflowint_ʡ_onStraitinwinter_ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/84fa6f0ba68246e49c8d8ca3ccf2bcf4.pdf&title=08_The http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/593f0affb4f54f6cbebb97a296aefd3d.pdf&title=03_Seasonal http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/30abd5aba8ee4bdc91b150b5923d5a83.pdf&title=09_地形对陆架拦截波性质及机制的影响_尹丽萍 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/30abd5aba8ee4bdc91b150b5923d5a83.pdf&title=09_ζ½زʼƵӰ_Ƽ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/302aa847acf949f896c6509ee9e9011e.pdf&title=04_入侵南海的黑潮流套及其脱落涡旋 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/06/21/302aa847acf949f896c6509ee9e9011e.pdf&title=04_Ϻĺڳ׼ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/04/26/fa9eec4d3509446a9d6f80c38844238c.pdf&title=任命书 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/04/26/fa9eec4d3509446a9d6f80c38844238c.pdf&title= http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/04/26/e78c2b9f4501446db3491d07438357d5.pdf&title=不干预检验检测活动声明 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/04/26/e78c2b9f4501446db3491d07438357d5.pdf&title=Ԥ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/04/26/915414ec365646dda0b8502d1ef6d70e.pdf&title=测试中心组织结构图-宣传栏 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/04/26/915414ec365646dda0b8502d1ef6d70e.pdf&title=֯ṹͼ- http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/04/26/59aaac7ba60d45d39c78fe9b4a92af0f.pdf&title=海洋环境测试中心概况-2019上报稿 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/04/26/59aaac7ba60d45d39c78fe9b4a92af0f.pdf&title=󻷾ļ-2019ϱ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/04/26/5806906307c148d3974df2cf33ffd923.pdf&title=公正性声明与保密性承诺 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/04/26/5806906307c148d3974df2cf33ffd923.pdf&title=뱣Գŵ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/04/26/155dacf797724b0b89acf1eb422d121c.pdf&title=自然资源部第一海洋研究所海洋环境测试中心CMA证书(水印) http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2019/04/26/155dacf797724b0b89acf1eb422d121c.pdf&title=ȻԴһо󻷾CMA֤飨ˮӡ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/ff8edd0c78494ca591d6fc198ce727b2.pdf&title=2016-Performance http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/e6427ac8d0634694ade14fb4d6fe9aa5.pdf&title=2015-ȷز״һ׻زȡ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/e22cbcdcdb4a4191a064f3b259a8ced3.pdf&title=2008-PCNNĺSARͼϵͳ.PDF http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/c8c9f493d290498790a97079410edd6e.pdf&title=2016-Vessel http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/ac10f8aff7904d7dabf5d2877cc933dd.pdf&title=2014-Point http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/903acc7bb8f14a2f8f6f25e1d8792330.pdf&title=רȨ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/8b23908ac40b4895ae618fc06386805c.pdf&title=2017-͸Ƶز״Ŀ̽оչ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/681fccfcba90455b9c5e04da88158a84.pdf&title=2015-A http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/616ed61bd51c4cd8b2959af6aaa2c4e4.pdf&title=2014-˫ƵʸƵز״ﴬֻĿ㼣ںϴ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/5b60a4b985964d21a4f47b80310d2cc6.pdf&title=2010-A http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/3a74413027e748919b042eba28a529e8.pdf&title=2006-SZ-4 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/364fc6d2f9a44c40b0aaa2802bd0001f.pdf&title=2013-Application http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/2d9d4d8038fd4b6b94b0c500b9581e15.pdf&title=2016-Vessel http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/2b37c33adcae4913a33af27325b33907.pdf&title=2018-Target http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/12e4855780cd4cbeadaa6f42f144e18f.pdf&title=2007-ABMR http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/10/17/049c6cebeca44e14a35f2de0c7adfe10.pdf&title=2017-Ocean http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/09/07/c9cd19da6c664c49b242a88d97d40667.pdf&title=Һֵһо2019չ˶ʿѧλоרҵĿ¼ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/09/07/1b58aa6fe388442aa591bb0ef8b48edc.pdf&title=Һֵһо2019չ˶ʿѧλоרҵĿ¼ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/05/24/c129344f004d474e8efc7a0924b69862.pdf&title=60깤ع˻ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/05/24/62e5dd2ca6954ee2901779d8e77eecda.pdf&title=60ְջ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/05/24/52941c28d0da4986bd4f17fdcfb6ee88.pdf&title=中国首次环球海洋综合科学考察总结活动图片 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/05/24/52941c28d0da4986bd4f17fdcfb6ee88.pdf&title=й״λۺϿѧܽͼƬ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/05/03/5b715e1dc929417dabcd7bf0363f8c94.docx&title=һʡ߽ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/29/ca2ccb5d208547919c5a409330d06935.pdf&title=黄渤海氮磷营养盐的分布、收支与生态环境效应 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/29/ca2ccb5d208547919c5a409330d06935.pdf&title=ƲӪεķֲ֧̬ЧӦ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/29/c40a5e858855438e94738e51c1a9412f.pdf&title=乳山湾邻近海域有机碳的分布与底界面过程 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/29/c40a5e858855438e94738e51c1a9412f.pdf&title=ɽڽл̼ķֲ׽ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/29/5f5ce10aac9246bcb93f61f8077c9043.pdf&title=黄渤海有机碳的分布特征及收支评估研究 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/29/5f5ce10aac9246bcb93f61f8077c9043.pdf&title=Ʋл̼ķֲ֧о http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/29/558b90165fa844388180b149ce4c6b4a.pdf&title=长江口低氧区沉积物中磷的形态及其环境意义 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/29/558b90165fa844388180b149ce4c6b4a.pdf&title=ڵ׵̬价 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/29/3982d4db99a24692ae4d828ea8f0f123.pdf&title=黄海硅的分布与收支研究 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/29/3982d4db99a24692ae4d828ea8f0f123.pdf&title=ƺķֲ֧о http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/29/065f1b3c8cc94f8aab2494ff502452cd.pdf&title=Contribution http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/fd476ef5c25a4eaaa6109f5ee8b47e3c.pdf&title=2014_The http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/fd3deb6715a244fba70b57b37fb3d7e2.pdf&title=ͬģֵ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/f8585bf923414b109e6799326de0ba05.pdf&title=Eigen http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/f40c4d4ebe02451cbc8ebb72b745d81b.pdf&title=ͨʣϲ㺣µӰ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/f36501f91c6746ad830b3c8cdae342aa.pdf&title=Deglaciation http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/f35080c4ea734714870d149252e3bbf0.pdf&title=Bu http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/f06ef9c9eca14e3092f052eff38c34c0.pdf&title=2015_LLG_OSJ_Comparison http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/e8afaf4e6cc542e7aca588e2cdc2875f.pdf&title=MASNUM-WAMģʽKalman˲ͬо-II.ͬЧӰ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/e7c97672a0aa4a499a3278d46b685d14.pdf&title=5-ؽԪصĸЧӦЧ_ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/e7418d40f9344138bfd1ccd79166ba33.pdf&title=JGR-2005JC003198-Ԭҵ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/e3dce14f11924050b5555f9e7b54073f.pdf&title=Wave-induced http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/e2d9126c0eac4ac8b2b02669f2f47666.pdf&title=OUC2007 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/e0fdca91b6a24c449f8e0e8a7f0441ae.pdf&title=Bu http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/d9a4acfe6cb443b4a0b92d629ab5433d.pdf&title=03 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/d19882a6b5b9442cb3d684343b576101.pdf&title=Wave-turbulence_Phil_Trans_R_Soc_A http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/cbcca3f0318f4155bff131c78e132ef8.pdf&title=Liu http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/caa945d10f9d47839158a1473a038076.pdf&title=The http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/ca37f253882d4e0f983e38c68a0d99c1.pdf&title=Temporal http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/c7f1e8cbf48a4b7d81e2059d5520f4bc.pdf&title=1.WANG_1998_J http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/c763cb272b1c40e2aaa19c44752a5572.pdf&title=holocen http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/c671bb4153204f3eaaf1a0231f177c2b.pdf&title=ȷֲ价_ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/c567c1699afa4bbf9083f52e941f9459.pdf&title=JGR-Huang_2014_jgrc20655 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/c3940a877a3743a69f066f0aae36fa26.pdf&title=ֲԴ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/c3070d8922594a76ba79eab66c100fcf.pdf&title=Parameterization http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/c246f8b3363b471cb468f86eca9856a0.pdf&title=̬Ĺ켰ȫ˲ͬеӦ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/c0f0a6249952434aa6981375ddf013fe.pdf&title=5 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/beb063fb63b0475f8da5629503bf9372.pdf&title=7 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/ba2735dfc73e49ec8e510391614d0cb4.pdf&title=2013_The http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/b8b87a817e094847bd4e3778472a7aae.pdf&title=Bu http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/b79e6436ab1249208d16cd2d13b72d00.pdf&title=JGR-2005JC003253 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/b49b547457004f0fbea880c909a19218.pdf&title=2016-Ren http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/b3a0426e3e31472d9f5fe291d0aadc6a.pdf&title=海洋跃层的谱表达法及自适应识别_陈亮 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/b08a69924e16411e86f97b8c3a754040.pdf&title=5.WANG_2000_J http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/aefcf47a91eb414e9114903fc3af5bee.pdf&title=04 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/ad29983db0754b19a0d4d25b174dab1d.pdf&title=LADCP观测和资料后处理的关键技术_熊学军 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/a504fa31cc354e5aa0ca0ab670f00404.pdf&title=Estimation http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/a3fc039479d2421d99f85cbab9205f8a.pdf&title=2 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/9d50864befba446fa515c9e1eaa8fe87.pdf&title=4-The http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/986e2c18ccda43e3b840447940af4314.pdf&title=19932011걱뱱̫ƽIJ˱仯ԭ̽ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/9703c7d177a54d07a513ded284b5628b.pdf&title=Чͬ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/9586c94d391e4fa98e5fdc335c908982.pdf&title=Preliminary http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/9513efb185984e3cb8c1d80361809479.pdf&title=EMD方法和Hilbert谱分析法的应用与探讨_熊学军 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/8c474153fca74d96946d6e04dc6580cd.pdf&title=Energy http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/8b768bffbc804e87adaaba93322df7d0.pdf&title=2015Wang http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/88a046128d634ce3b29e851900f3b40b.pdf&title=Yao http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/86e5b6b1ac12409bac87f10ea01585f7.pdf&title=Climate http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/837fb7cae3144eaa8112d9d921c61a63.pdf&title=Analysis http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/7f578ff665834fb4b7b9b1562179fc0b.pdf&title=2016.Liu http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/7e554e2d16364961b2013c131bdeb290.pdf&title=3 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/7d1d8767a9c8476cacaf3bad45092ba5.pdf&title=%E6%9D%8E%E5%8A%9BLi%20et%20al%202017_dissolved%20trace%20metlas%20and%20Cu%20speciaiton%20in%20Yellow%20Sea http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/740105c3ad99404db8f8ac95b0d756c7.pdf&title=͵ֲģо http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/6e8931bd96e04915b987a1f77b8829ca.pdf&title=ĩʢŲ½Դ仯Ӧ_ܰ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/6cea4c84ae264af99d45c3e580f59462.pdf&title=Improvements http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/6cc706b6e4f345739bd417140d314b7f.pdf&title=02 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/69aba8b6a6a047b8b6be328b453f53d9.pdf&title=卜文瑞等,2011,中南大学学报,富钴结壳资源评价方法研究 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/69aba8b6a6a047b8b6be328b453f53d9.pdf&title=ȣ2011ϴѧѧܽԴ۷о http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/68608da85c6c48619d3cd07e4f7eefa5.pdf&title=01 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/683255275e0244a087edcd4ba436a6e5.pdf&title=create_pdf http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/675ccab58b564a7a9d6db955bcc23d14.pdf&title=利用漂流浮标资料对黑潮及其邻近海_省略_层流场及其季节分布特征的分析研究_胡筱敏 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/5f6c89e29cc447b9adda2ef4cccbd8b6.pdf&title=ϵMASNUMֵģʽĽӦ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/5e1c44703c774add8d10fad1e1c59dac.pdf&title=%E6%9D%8E%E5%8A%9BLi%20et%20al%202015%20dissovld%20trace%20metal%20distributions%20and%20Cu http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/5deb7399cfff4737a03bc6b6b6c0f540.pdf&title=1-Sediment http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/5a04bfac77cd49888e337fded0e8ce86.pdf&title=曲凌云文章2016-晓燕温度影响 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/5a04bfac77cd49888e337fded0e8ce86.pdf&title=2016-¶Ӱ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/590f05b430e54b8e8a2a0ff360e34f05.pdf&title=06 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/546c99d5494247aaa218e4dcc78395ac.pdf&title=2-Qiao_SQ_CSR2011 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/51dd75c0282146bd98bbce97abbdd3ed.pdf&title=2.WANG_2002_AM http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/50c319c2df8b493f82e52e81b9bdb776.pdf&title=曲凌云文章2016--山东地区海水养殖区常见抗生素耐药菌及耐药基因分布特征_李壹_看图王 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/50c319c2df8b493f82e52e81b9bdb776.pdf&title=2016--ɽˮֳҩҩֲ_Ҽ_ͼ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/4fe5e971529f406b99a1f459ee7cf82e.pdf&title=曲凌云2017--Salinovum http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/4fe5e971529f406b99a1f459ee7cf82e.pdf&title=2017--Salinovum http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/4c3bd84c3cb744e3a75f1cec35e58bfe.pdf&title=REE http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/47bd034216e441fb8f44417b7fefb26a.pdf&title=中国近海全潮测验的气象保障分析_熊学军 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/47164a427bc6447989a4b3fcbb4d3b82.pdf&title=2016.Liu http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/44af380935c04e52b2db4014c4f16e68.pdf&title=8 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/42634d03a12b4b49972586dfd9ff654f.pdf&title=2011JC007806-Huangcj http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/420f056cc1a2406faafd277206370e42.pdf&title=Dong, http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/3e742119f7244d639638ac9a0e3fc2ed.pdf&title=dzˮ²ܶȼ㷽о http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/37f4fccf3b184ab3aeb06e4409fa25d8.pdf&title=05 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/352db62905b2421395c2b431ed11e524.pdf&title=Qiao-SQ-ECSS2010 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/32e2f43379ab4fae94ac98c0d5d019ba.pdf&title=Statistical http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/2e8a34d2b190482988f92159e238f8f1.pdf&title=曲凌云文章2015-朱鹏飞芯片 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/2e8a34d2b190482988f92159e238f8f1.pdf&title=2015-оƬ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/2d5e15ce9abc45aa82f2080d50b01139.pdf&title=The http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/27ce56d53726493da4d15b556d78a51e.pdf&title=An http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/26da83700e20492e91c370f6f4495d22.pdf&title=A http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/269f6dd21a8c4ab2a76b43c53f41858c.pdf&title=Xing http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/236bf04411b24e8b9f7b8482ef11a41e.pdf&title=3-Heavy http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/1ee94bde5bc941eabc34ca9308d3c604.pdf&title=2009-MPB http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/1c2f1cf913c1417f8eb04ede892e5e0f.pdf&title=Propagation http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/1a3515bc4170442ba41101ecee0ab179.pdf&title=A http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/1a02cc540f0f4369bdcb576db1ce5461.pdf&title=卜文瑞等,2012,地球科学进展,海底蚀变玄武岩中次生组分去除实验研究 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/1a02cc540f0f4369bdcb576db1ce5461.pdf&title=ȣ2012ѧչʴдȥʵо http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/1792a80832b94d4db76cf34f08cc9bf3.pdf&title=6.REN_1999_ENVIRON http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/16a46175e4c54dd68ac14fbeddd124d7.pdf&title=%E6%9D%8E%E5%8A%9BLi%20et%20al%202016_Extensive%20study%20of%20potential%20harmful%20elements http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/157ed7e05f014071883c05c83c095195.pdf&title=07 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/10ef0d05366e435e9bcd7c4d05e0095e.pdf&title=4.WANG_2005_ECOL http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/0faaf8d1cb8f43738139a2020b8901e2.pdf&title=2009.Phytoplankton http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/0d365a5742f642b7927de8da81900127.pdf&title=Argo http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/0b301efebf1f4b64bc02a8630a9b44e3.pdf&title=MASNUM-WAMģʽKalman˲ͬо-I.糡ŶԺģӰ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/07fab4c88444432f8234885e817bb5c8.pdf&title=The+Combined+Effect+of+Tibetan+Plateau+Uplift+and+Glacial-Interglacial+Cycles+on+the+Quaternary+Evolution+of+the+East+Asian+Monsoon+Evidence+from+South+China+Sea+Sediments http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/03cc2a5b64944965ac1151496c194f6f.pdf&title=Dai http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/03a7f3709e3a40089582f626ba805bb6.pdf&title=WAVE http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/28/00eec637c9b747b68d036405190334e6.pdf&title=1 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/f743e486d5d04762a2210290f4655b7e.pdf&title=--½ʯȦγݻо½չ.PDF http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/f0516395668b466c956fbb962a40490c.pdf&title=--ܽǽṹ̽DLAģ֤ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/ece8cd7f1dc2481d93ddb120077b799c.pdf&title=西沙永乐龙洞探秘前期调查工作综述 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/e52d0ee2804648e4a463804f6af3e12c.pdf&title=全球最深海洋蓝洞——中国三沙永乐龙洞调查策略 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/e4151b08b9824dd282a824da4e2d8f8c.pdf&title=ŸԪ---Դ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/c732bc6522d8427e91a601208c42ec8b.pdf&title=Chemgeol(osmium) http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/c23a9f994c40412cab7a75c7d232b7da.pdf&title=Cui_2014_ISPRS_Assessment http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/c15cbd8cfeec459db200851049ce660e.pdf&title=--̫ƽLamontɽܽdzɿ󻷾ݻ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/bc7ea35818f4493c8baf1fdde09a5cec.pdf&title=--ɽMP2ɽܽCoԪصĸ--о http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/bad68cf155ff4fb48520c9275d159a81.pdf&title=--ɽܽ¿Dz־ijɷ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/b4d64c93e9974dcba969801d1f187c16.pdf&title=基于海洋灾害地质评价基础上的我国近海海底稳定性区划 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/b0cfc7d9da3348db972b092fa741cada.pdf&title=Cui_2012_IJRS_Green http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/af5c867b12734b2faf43741c43049b79.pdf&title=-- http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/ada2c8d024734e149cdbb8a6c220e41f.pdf&title=--Ren http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/aa7bd66626ab463998f4eee72de6847c.pdf&title=ͺ΢ңоչ_Ž http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/9b7a543c3c3b4db8ba7fad2c94be7f0c.pdf&title=High http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/8cc1293619fd4f77b0272846968997d8.pdf&title=Derivation http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/88e4b1ac317c452e995a4bdbe7a8bb2f.pdf&title=Use http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/81202f8c93ab47a7bd919b7c1fe82354.pdf&title=--׺ɽȺMK http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/7a409061555644da904392b87bcd0e8f.pdf&title=ŵ--An http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/703b97471982478bbf31c1ee683b327b.pdf&title=Cui_2013_IJRS_Diurnal http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/6982936c07934c90b9732d704fee44cd.pdf&title=--λɽMP2ɽCoӰ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/68bdc2502ae447c59756d99c0d48930a.pdf&title=󻷾۲Ԥ_ʮ_չص_ԱΪ_Ž http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/67154614ea5748249c52e1e137d620ff.pdf&title=ʯѧ---̽ǵĿؿҪغͳɿ̡̫ƽΪ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/5b6c936068694d7690ba8613cefa268e.pdf&title=Sea http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/5119175f7907418d87246faeb2b9ec01.pdf&title=Ocean http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/50f6a1e2fc614a359ab1f281f990b769.pdf&title=--׺ɽȺܽĸо http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/4b43f6f3962c4a67810ff188e1acf38e.pdf&title=Cui_2013_OE-skylight http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/48ff61c6e7624db6b779b490f1e8d6b4.pdf&title=东营港附近海域植硅体特征及其古环境指示意义 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/477fc07294a54f93ba33a358937d5450.pdf&title=Cui_2010_RSE_MERIS http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/42ddce42175a48d585c6fa27dfbb10f4.pdf&title=Paleo-environmental http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/3783afc14d48480a881bdfa87f2ab466.pdf&title=基于水化学的东海岛海水入侵时空变化特征 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/3412d0c3b09445a6ba28e30e71817318.pdf&title=ҹٵв_ʵ_ʡ__ൺ_ӪкƸΪ_Ž http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/24a8fb40b2f64032abf32f8c0cae1d56.pdf&title=SARں̽еӦ̽ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/2135b6f661fe4b58a76505b414af41be.pdf&title=--׺ɽȺMKɽܽǸʳ΢ʯزѧо http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/15760a4e34114315b3f831c6f8212ecf.pdf&title=Shore&Beach http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/0fb5ba843d8747efb2c4c5007141bf3f.pdf&title=ʯѧ---̫ƽɽɿϵͳɿ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/0e2f11f34d4a48d0b64bdab902785317.pdf&title=侧扫声纳技术在水下界址线测量中的应用 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/0d155d80ceb342278d94c044708588e9.pdf&title=Glasby--Glasby http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/21/04263d65fad04524a5030dfa8ddcbfd6.pdf&title=--׺ɽȺMɽܽdzɿʱ_ԵѧCoزѧ֤ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/ff51e22a4d1846b5a96f7c6fc4b4fa71.pdf&title=%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E5%9C%B0%E7%90%83%E7%89%A9%E7%90%86%E7%A9%BA%E9%97%B4%E6%95%B0%E6%8D%AE%E4%BB%93%E5%BA%93%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%9A%84%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E7%8E%B0 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/fd1f068c0c904ad59cecdbbc5c4080d5.pdf&title=%E6%B5%B7%E5%BA%95%E7%A9%BA%E9%97%B4%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%9A%84%E9%9B%86%E6%88%90%E4%B8%8E%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%96%B9%E6%B3%95.PDF http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/f4af856daa564b5c9077ac62c098b66b.pdf&title=5-海洋信息化在海洋科学研究领域的应用探索 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/f4af856daa564b5c9077ac62c098b66b.pdf&title=5-ϢںѧоӦ̽ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/f3ac3dcc2b1a4fb0a7f53e1b6c881634.pdf&title=Design%20and%20Construction%20of%20System%20for%20Marine%20Geophysics%20Data%20Sharing%20Based%20on%20WebGIS http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/f2690125483a4104b1600209763cd72e.pdf&title=%E9%9D%A2%E5%90%91%E6%B5%B7%E5%B2%9B%E8%A7%84%E5%88%92%E7%9A%84%E7%A9%BA%E9%97%B4%E6%95%B0%E6%8D%AE%E4%BB%93%E5%BA%93%E6%9E%84%E5%BB%BA_%E5%BC%A0%E5%90%9B%E7%8F%8F http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/f07a2eebdb624a80b6474177c7be0ff3.pdf&title=2010,Fang http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/e7d89c53d9174d87b4d9b1acadcf7cc4.pdf&title=2-一种海底浅层声学探测数据综合可视化方法 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/e7d89c53d9174d87b4d9b1acadcf7cc4.pdf&title=2-һֺdzѧ̽ۺϿӻ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/e4edbf518eec4c43b41e964584236a21.pdf&title=1-GPU-accelerated http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/e1e80b26949e44f3a2a8601f34d9a9ef.pdf&title=7-国内外海洋科学数据共享平台建设现状 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/e1e80b26949e44f3a2a8601f34d9a9ef.pdf&title=7-⺣ѧݹƽ̨״ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/de0aa8be8a2d4a028060c079892b3002.pdf&title=%E2%80%9C%E6%95%B0%E5%AD%97%E6%B5%B7%E5%BA%95%E2%80%9D%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%EF%BC%9A%E6%B5%B7%E5%BA%95%E5%A4%9A%E6%BA%90%E7%BB%BC%E5%90%88%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%9A%84%E9%9B%86%E6%88%90%E4%B8%8E%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%96%B9%E6%B3%95%E7%A0%94%E7%A9%B6.PDF http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/dda505b1becd4231b65dad723efe6189.pdf&title=6 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/d94d7ed95c5241e2a844615bd0fb0aaa.pdf&title=4 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/cfbe85a88af0478390abd27e97e4e81c.pdf&title=3-基于BS的科研项目管理信息系统设计与开发 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/cfbe85a88af0478390abd27e97e4e81c.pdf&title=3-BSĿĿϢϵͳ뿪 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/c33b16a88b5f4b8fa080c11a98dee8c8.pdf&title=%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%9A%84%E5%A4%A7%E5%88%86%E5%AD%90%E4%B8%89%E7%BB%B4%E5%B8%B8%E8%A7%84%E8%A1%A8%E8%BE%BE%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/bcdc56ab32554cc1bbcf6d8ac5d108a8.pdf&title=%E5%A4%A7%E8%A7%84%E6%A8%A1%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%B0%B4%E6%96%87%E7%8E%AF%E5%A2%83%E5%A4%9A%E7%BB%B4%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%A0%94%E7%A9%B6 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/bc8997b6ec1d409b921fc5f054fc58fe.pdf&title=8-基于Kriging算法的海底地形插值设计与实现 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/bc8997b6ec1d409b921fc5f054fc58fe.pdf&title=8-Kriging㷨ĺ׵βֵʵ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/b8133095e8254f72b022f5183569ae89.pdf&title=2009,Fang http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/b29e44babaae4eada8044d8ba014efa2.pdf&title=%E6%B5%B7%E5%BA%95%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E5%AE%9E%E6%97%B6%E7%BB%98%E5%88%B6%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%92%8C%E5%AE%9E%E7%8E%B0 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/b0375729958b4797b8627a57acf6b95a.pdf&title=%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8C%96%E5%9C%A8%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%A2%86%E5%9F%9F%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%8E%A2%E7%B4%A2 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/ace6d08236664267b27230ef13eae352.pdf&title=%E5%9F%BA%E4%BA%8EKriging%E7%AE%97%E6%B3%95%E7%9A%84%E6%B5%B7%E5%BA%95%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E6%8F%92%E5%80%BC%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E7%8E%B0 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/ab822bb58b3e4917ae1f4402b7b15874.pdf&title=Marine_Engineering_Geological_Exploration_Information_System%EF%BC%88MEGEIS%EF%BC%89%EF%BC%9AA_GIS-based_Application_to_Marine_Resources_Exploitation http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/a74ef072c2e147d487e57bf126dd753f.pdf&title=%E5%9F%BA%E4%BA%8Eweb3d%E7%9A%84%E6%B5%B7%E5%BA%95%E5%9C%B0%E5%B1%82%E4%B8%89%E7%BB%B4%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96%E5%B9%B3%E5%8F%B0_%E8%8B%8F%E5%A4%A9%E8%B5%9F http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/a55424b999e54857a46a33f5725e4197.pdf&title=7 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/a15a7ce2d2f546a3813265b711f919c9.pdf&title=6-面向海洋信息管理的轻量级CA的设计与实现 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/a15a7ce2d2f546a3813265b711f919c9.pdf&title=6-ϢCAʵ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/9a5e9b2df31240ef99ce309f521d4bd6.pdf&title=3 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/99f437ca7e9b442cbff4dead05819222.pdf&title=5 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/928f2ab039574765b6d4b978cf45c523.pdf&title=s2.0-S0169136816306680-main http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/8c4f73a50f144834b7476645260af184.pdf&title=2 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/7530caeb4f67452fba57179b49bf401b.pdf&title=Multi-dimensional%20visualization%20of%20large-scale%20marine%20hydrological%20environmental%20data http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/7113f02407134f5db954e0aef1446ac8.pdf&title=9 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/688659f90ca547a38000b4db67b7d005.pdf&title=%E9%9D%A2%E5%90%91%E4%BA%8C%E7%BB%B4Delaunay%E6%9E%84%E7%BD%91%E7%9A%84%E7%82%B9%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E7%AE%97%E6%B3%95%E4%BC%98%E5%8C%96 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/66e594f945e64a2cba1aec1c5ae3fad9.pdf&title=1999,Fang http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/58afbbb9434247e49741c6ce11b1bcf2.pdf&title=%E5%9F%BA%E4%BA%8EGIS%E7%9A%84%E6%B5%B7%E5%B2%9B%E8%A7%84%E5%88%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E2%80%94%20%E2%80%94%20%E4%BB%A5%E5%94%90%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%89%93%E7%BD%91%E5%B2%97%E5%B2%9B%E5%BC%80%E5%8F%91%E9%80%82%E5%AE%9C%E6%80%A7%E8%AF%84%E4%BB%B7%E4%B8%BA%E4%BE%8B http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/53e5ec238f5d4547b0111a12c4e4b738.pdf&title=2004,FangWangWei,ECS-TP-tides,JGR http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/42469069535c43669a2a08a6fb834603.pdf&title=Mapping%20Submarine%20Landslide,%20A%20Case%20Study%20in%20Northern%20Continental%20Slope%20of%20the%20South%20China%20Sea http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/3fe26223931b453c9c42ab6d960a6c0a.pdf&title=9-基于OpenSceneGraph的海洋环境三维可视化系统研究 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/3fe26223931b453c9c42ab6d960a6c0a.pdf&title=9-OpenSceneGraphĺ󻷾άӻϵͳо http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/3d9d7d494c644831910257a4dc0af982.pdf&title=Research_on_methods_of_designing_and_building_digital_seabed_database http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/325a7cad62614ace9da659d692c900ab.pdf&title=4-国家自然科学基金委员会共享航次调查数据汇交体系构建 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/325a7cad62614ace9da659d692c900ab.pdf&title=4-ȻѧίԱṲεݻ㽻ϵ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/2a2fc1ea4d8946d0b6ff98cdc9d8aee0.pdf&title=1 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/28dca1b9b49d47c5b607c9427fd8c01e.pdf&title=2006,FangChenWei,SCS-SSW-SSH-SST-trends-variability,JGR http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/26a3dd00e5e84398808fa7e995b8ae47.pdf&title=%E9%9D%A2%E5%90%91%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%88%86%E5%B8%83%E7%82%B9%E4%BA%91%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%9A%84%E4%BA%8C%E7%BB%B4%20Delaunay%20%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%9E%84%E7%BD%91%E7%AE%97%E6%B3%95 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/21db2fec1db54ad28a72c04b25f4a441.pdf&title=%E4%B8%80%E7%A7%8D%E6%B5%B7%E5%BA%95%E6%B5%85%E5%B1%82%E5%A3%B0%E5%AD%A6%E6%8E%A2%E6%B5%8B%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96%E6%96%B9%E6%B3%95 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/1cfe414e050f40519fdb01bf52664046.pdf&title=Rapid%20Delaunay%20triangulation%20for%20randomly%20distributed%20point%20cloud%20data%20using%20adaptive%20Hilbert%20curve http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/18f25abe8dc740d6990b5ba6e403c262.pdf&title=%E5%9F%BA%E4%BA%8EWebGL%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E7%8E%AF%E5%A2%83%E8%A6%81%E7%B4%A0%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96_%E8%A9%B9%E6%98%8C%E6%96%87 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/18d0309076ea4ae6a1a892dd312e2e76.pdf&title=%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E7%8E%AF%E5%A2%83%E4%B8%89%E7%BB%B4%E5%9C%BA%E6%99%AF%E5%85%B3%E9%94%AE%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%A0%94%E7%A9%B6 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/170a7babbab245fa94a9b906a7d6ac35.pdf&title=8 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/14afd809975945e491e8f8765c53e8d7.pdf&title=s2.0-S016913681630347X-main http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/0f57be9cf3e54d07b18b68183be198be.pdf&title=10 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/0ca80f225923473796031af101505da7.pdf&title=3D%20SEABED,3D%20MODELING%20AND%20VISUALIZATION%20PLATFORM%20FOR%20THE%20SEABED http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/16/061dd9fb939f40baaf6de1bc77e0fbec.pdf&title=GPU-accelerated%20SPH%20fluids%20surface%20reconstruction%20using%202-level%20spatial%20uniform%20grid http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/02/977c5c68a3c84c4680dcddd98330d12c.pdf&title=西沙永乐龙洞探秘前期调查工作综述 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/02/977c5c68a3c84c4680dcddd98330d12c.pdf&title=ɳ̽ǰڵ鹤 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/02/5f93194dc1ce4c04a1925d443e4e61cc.pdf&title=基于近岸海岛GPS数据反演海洋分潮负荷影响 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/02/5f93194dc1ce4c04a1925d443e4e61cc.pdf&title=ڽGPSݷݺֳӰ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/02/5e72d896d6c14113b0cfdfda76561ab7.pdf&title=Improving http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/02/50b58e688c704f779da4df32c7b6824f.pdf&title=2011年日本Mw http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/01/02/50b58e688c704f779da4df32c7b6824f.pdf&title=2011ձMw http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/09/24/f9a4f7f2fea244bebdcd0e0f07fc701b.pdf&title=2018 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/08/03/1c44c31b15be4ca3b499a18ac97d618d.doc&title=fio20130520165620917_67 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/08/02/bb9ed1cdff654b9a996d54a247096b03.doc&title=20170615173142_474 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/08/02/8e54ad273b7a4e1985bc958ac6bbbb14.xlsx&title=20170620104610_196 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/07/31/ca9ce85006a143b08bfe4cc83244ac68.doc&title=议价文件 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/07/31/ca9ce85006a143b08bfe4cc83244ac68.doc&title=ļ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/07/31/15d100d1f3704591a00431e0992b6eb1.doc&title=船用润滑油项目议价文件 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/07/31/15d100d1f3704591a00431e0992b6eb1.doc&title=Ŀļ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/06/07/e1708630425146eaae4d3f901fbc270f.doc&title=海洋局一所研究生请假申请表 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/06/07/e1708630425146eaae4d3f901fbc270f.doc&title=һо http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/06/07/d4e16f8a37f54daca651e497eac85158.pdf&title=国家海洋局第一海洋研究所2012年招收攻读硕士学位研究生专业目录 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/06/07/d4e16f8a37f54daca651e497eac85158.pdf&title=Һֵһо2012չ˶ʿѧλоרҵĿ¼ http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/06/07/aa40b78ec91d438e8b4e9d6667811598.pdf&title=Һֵһо2013չ˶ʿѧλо http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/06/07/924f517acc2c4b739d2906a480dceb13.pdf&title=Һֵһо2016չ˶ʿѧλо http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/06/07/1f5ba5782ff0474e99a86ced78e13a67.pdf&title=国家海洋局第一海洋研究所2015年招收攻读硕士学位研究生简章 http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/06/07/1f5ba5782ff0474e99a86ced78e13a67.pdf&title=Һֵһо2015չ˶ʿѧλо http://www.uufjd.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/03/24/16f59d323019425c8a235bbb645a33d6.doc&title=%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E4%B8%80%E6%89%80%E7%A7%91%E8%80%83%E8%88%B9%E8%88%B9%E6%97%B6%E7%94%B3%E8%AF%B7%E5%92%8C%E5%AE%A1%E6%89%B9%E8%A1%A8 http://www.uufjd.com/cooperation/guo-ji-he-zuo-xiang-mu-list-0.htm http://www.uufjd.com/cooperation/gjhzxm-detail-9519.htm http://www.uufjd.com/cooperation/gjhzxm-detail-9518.htm http://www.uufjd.com/about/所庆60周年题词、书画作品、征文.pdf http://www.uufjd.com/about/60ʡ黭Ʒ.pdf http://www.uufjd.com/about/zu-zhi-ji-gou-new.htm http://www.uufjd.com/about/yi-suo-jian-jie.htm http://www.uufjd.com/about/xian-ren-ling-dao-list-0.htm http://www.uufjd.com/about/wei-yuan-hui-list-0.htm http://www.uufjd.com/about/suo-qing-zhuan-ti-list-0.htm http://www.uufjd.com/about/suo-bao-xia-zai-list-0.htm http://www.uufjd.com/about/li-ren-suo-ling-dao-list-0.htm http://www.uufjd.com/about/dian-hua-cha-xun.htm http://www.uufjd.com/about/da-shi-ji.htm http://www.uufjd.com/about/60nsq-detail-8519.htm http://www.uufjd.com/about/60nsq-detail-8491.htm http://www.uufjd.com/about/60nsq-detail-8490.htm http://www.uufjd.com/about/60nsq-detail-8464.htm http://www.uufjd.com/about/60nsq-detail-8445.htm http://www.uufjd.com/about/60nsq-detail-8435.htm http://www.uufjd.com/D:2????????????????YoudaoDict6.3.69.5012resultuiframejavascript:void(0); http://www.uufjd.com